Vizsgára bocsájtás feltételei

Vizsgára bocsátható az a tanuló, aki az előírt óraszámot teljesítette.

Az elméleti vizsga esetén az AM-14, A1-16, A2-18, A-24, B-17, életév betöltése előtt legkorábban 3 hónappal tehető, jármûkezelési vizsga a megadott életévet be kell töltenie.

Sikeres vizsgát kell tenni az első elméleti előadástól számított egy éven belül.

Az első sikeres elméleti vizsga után két éven belül valamennyi tárgyból sikeres vizsgát kell tenni.

Forgalmi vizsgára azon tanuló bocsátható :

Aki az előírt minimum óraszámot levezette.

Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV vizsgálaton kell részt vennie.

A sikeres KRESZ vizsgától számított 2 éven belül a képzést be kell fejezni.

A tanuló a képzés közben gépkocsit, illetve oktatót cserélhet, indoklás nélkül kérvényezheti az iskolavezetőnél.

Webdesign by lnm